Strajk nadal trwa!

Informuję, że od 23.04.2019 r. (wtorek) istnieje nadal możliwość przyjęcia dzieci na jeden oddział
(20 dzieci w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych). Opiekę zapewnia jedynie dyrekcja, która jednocześnie pełni funkcje kierownicze.
Proszę o kontakt telefoniczny (nr 77 455 58 58 lub 606 293 682) Rodziców, którzy są w sytuacji  wyjątkowo trudnej  i nie są w stanie zapewnić dalszej opieki dziecku w przyszłym tygodniu.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za okazywane wsparcie i zrozumienie.

Z poważaniem dyrektor Marzena Stefanko.

Strajk

Drodzy Rodzice Strajk nadal trwa!

Informuję, że od 15.04.2019 r. (poniedziałek) istnieje możliwość przyjęcia dzieci na jeden oddział (20 dzieci w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych). Opiekę zapewnia jedynie dyrektor, który jednocześnie pełni funkcje kierownicze.
Proszę o kontakt telefoniczny (nr 77 455 58 58 lub 606 293 682) Rodziców, którzy są w sytuacji  wyjątkowo trudnej  i nie są w stanie zapewnić opieki dziecku w przyszłym tygodniu.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za okazywane wsparcie i zrozumienie.

Z poważaniem dyrektor Marzena Stefanko.

STRAJK

Strajk pracowników (tj. nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) Przedszkola Publicznego Integracyjnego nr 51 trwa od 8 kwietnia 2019 do odwołania.
O zakończeniu strajku poinformujemy na stronie internetowej.